TAMA – offergaver og kriseriter

| Startside | Kontakt | For skoler | English |

INNHOLD

Forbudte offergaver

Katalog for utstillingen i Gamle Aker kirke 2012 (PDF 8 MB)


Tama - offergaver og kriserite

Katalogen for utstillingene i domkirkeruinene på Hamar og Erkebispegården ved Nidarosdomen i Trondheim 2009-2010 (PDF 6 MB)


Anbefalingsbrev (PDF)


Bilder fra utstillingen i Gamle Aker kirke, Oslo, oktober 2012

Bilder fra utstillingen i Gamle Aker kirke


Bilder fra utstillingen i Erkebispegården ved Nidarosdomen i Trondheim, november 2009 - februar 2010

Bilder fra utstillingen i Erkebispegården i Trondheim


Bilder fra utstillingsåpningen i Domkirkeruinene på Hamar 22. august 2009

Utstillingsåpning


Tyske og greske votivgaver fra samlingen. Foto:
Lill-Ann Chepstow-Lusty

Tyske og greske votivgaver fra samlingen


Greske og tyske votivgaver fra samlingen.
Foto: Morten Løberg

Votivgaver fra Hellas og Tyskland


Antikke romerske votivgaver. Foto: Science Museum, London

Antikke romerske votivgaver


For skoler

For skoler

”FORBUDTE OFRINGER PÅ HEMMELIGE STEDER”

Undervisningsmateriell i forbindelse med skolebesøk og omvisning knyttet til utstillingen ”TAMA offergaver og kriserite” i domkirkeruinene på Hamar 22. august – 18. oktober 2009.

Sølvfingeren fra Domkirkeodden

Informasjon til læreren:
Historien om Sølvfingeren på Domkirkeodden er egnet som etterarbeid etter utstillingsleders og deltakende kunstners besøk på skolen, eller etter at elevene har fått omvisning i utstillingen. Teksten er tilpasset elevenes språk og kunnskapsnivå og kan leses for elevene som den står skrevet.
Teksten kan lastes ned som word- eller pdf-fil i menyen til høyre.

Det er også laget en billedserie i Powerpoint som illustrerer historien. Billedskiftene er markert i teksten. Denne kan også lastes ned i menyen til høyre.

De lærerne som ønsker mer bakgrunnsinformasjon kan laste ned utstillingskatalogen (se menyen til høyre).

Katalogen er rikt illustrert og har tekster med bakgrunnsstoff som kan videreformidles til elevene. Det anbefales å lese:

• TAMA – en viktig del av vår uvitenhet s 9
• Å legge sitt øre mot bakken s 11
• Hamardomen s 13
• Den enes tro er den andres overtro s 15
• Kunst og lovegaver – billedtradisjon og kriserite s 16
• Passio Olavi – lovegaver og mirakler i Nidaros s 29

Historiene fra Passio Olavi (s 29) kan leses for elevene som de står. De er opprinnelig skrevet av erkebiskopen i Nidaros på slutten av 11-hundretallet og er korte vitnesbyrd om dramatiske hendelser som førte til at folk ga votivgaver til kirken. Tekstene er tilpasset elevene.

Utstillingen i domkirkeruinene på Hamar
viser europeiske offergaver (votivgaver, lovegaver) sammen med arbeider av norske kunstnere laget spesielt for denne utstillingen.

Utstillingen vil ikke bare kunne gi elevene kjennskap til middelalderens religiøsitet og de motsetninger og strider som toppet seg med reformasjonen. Den kan også aktualisere og gi grunnlag for kunnskap om dagens situasjon: Vi kan ikke i dag i samme grad som før snakke om ”nordmenn” som en homogen gruppe med felles oppfatninger og livssyn. Globalisering, migrasjon og innvandring gjør oss til verdensborgere. ”Vi” - er i dag nordmenn med stor variasjon i religion og livssyn.

Disse offergavene er en lite kjent del av våre pilegrimstradisjoner, som ble forbudt under reformasjonen. Selv om tradisjonen fortsatte i århundrer en rekke steder i landet, var motstanden så sterk at den omsider forsvant. I dag er denne skikken ukjent for de fleste nordmenn, bortsett fra blant de som har bakgrunn fra innvandring. Den praktiseres i Europa blant katolikker og ortodokse. Det er også få som er klar over hvordan denne skikken med røtter tusenvis av år tilbake i tid, fremdeles idag praktiseres over store deler av verden.

Historien om Sølvfingeren på Domkirkeodden inneholder en rekke elementer som sammen med en omvisning i utstillingen innbyr til videre arbeid omkring tema som opptar og engasjerer barn og ungdom. Fortellingen er bygget på museets egen tekst. Den kan leses for elevene slik den står,eller gjenfortelles.

Bildene som illustrerer historien er samlet på en Powerpoint-fil som kan lastes ned fra menyen til høyre på denne siden. Billedskiftene er markert i fortellingen med blå skrift.

Terje Storli
Prosjektleder
Telefon 22 20 62 73 / 47 37 63 96
Epost t.storli@online.no

TIL NEDLASTNING

Sølvfingeren (Word)
Sølvfingeren (PDF)

Bildeserie (PowerPoint)


I MEDIA

Ekko NRK

Intervju i Ekko NRKs aktuelle samfunnsprogram, 23.12.12 (Mp3)


Artikkel i Vårt Land 17.10.12:

Vårt Land 1

Side 1 (PDF)

Vårt Land 2

Side 2 (PDF)


Anmeldelse i Museumsnytt:

Anmeldelse i Museumsnytt


Artikkel i Vårt Land:

Vårt Land 1

Side 1 (PDF)

Vårt Land 2

Side 2 (PDF)


Artikkel i Hamar Arbeiderblad (PDF):

Hamar Arbeiderblad


Artikkel i VG:

Side 1 (PDF 1,4 Mb)

Side 2 (PDF 1,6 Mb)


| Kontakt |